WelkomBeschrijving villaBoekenOmgevingServiceDisclaimer

Zorgvuldigheid website, beperking aansprakelijkheid
Mariposa besteedt de uiterste zorg aan deze website en de betrouwbaarheid en actualiteit van de opgenomen gegevens. Ondanks alle zorgvuldigheid kunnen onjuistheden en onvolledigheden voorkomen. Mariposa is niet aansprakelijk voor evidente fouten of onjuistheden. Uiteraard zullen wij - zodra wij een fout of onjuistheid hebben opgemerkt - deze corrigeren.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Op alle via deze website door Mariposa aangeboden villa's en overige (aanvullende) diensten (hierna tezamen genoemd 'reisproducten') zijn de Algemen voorwaarden en de voorwaarden van de Thuiswinkel van toepassing, alsmede specifieke voorwaarden van Mariposa voor het online reserveren van reisproducten. De inhoud van deze voorwaarden kun je bekijken op de website www.mariposadenoche.com onder het kopje 'Algemen voorwaarden'. Op alle reisproducten door Mariposa aangeboden, is tevens het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechtbank is gelegen te ‘s-Hertogenbosch.

Hyperlinks
Deze website bevat hyperlinks naar andere websites. Worden deze websites door Mariposa beheerd, dan staat dat aangegeven. Alle overige websites waarnaar kan worden doorgelinkt, zijn eigendom van en/of worden beheerd door derden. Mariposa is niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en tijdigheid van (de inhoud van) deze websites, noch voor de beschikbaarheid daarvan, noch voor het feit of de informatie die door of via deze websites ter beschikking wordt gesteld legaal kan worden gebruikt.

Bescherming intellectueel eigendom
Deze website alsmede de inhoud van deze website ('de informatie') is het intellectueel eigendom van Mariposa. Voor reproductie en/of distributie, ongeacht het gebruikte medium en/of voor gebruik voor commerciële doeleinden, is de schriftelijke toestemming van Mariposa vereist.

Het gebruik van de naam en het merk Mariposa is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Mariposa.

Veranderingen site/aanbod
Mariposa behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande notificatie veranderingen aan te brengen op deze website dan wel op ons aanbod van reisproducten.

Webdevelopment by Click Internet Concepts